Blog

om xml-pumper

DA Datapumper mellem distribuerede systemer er kendt siden datalogiens barndom eller siden computersystemers aller tidligste færd. Det er meget få systemer der ikke handler om data in og data ud. Værdien af at bevare gamle dedikerede systemer er, dels fordi der er investeret kolosalt mange penge i systemerne, hele institutuíoner og arbejdspladser generer den service, som senere føles som et register (eks. folkeregisteret). Så der er gode grunde til at eksisterende systemer og registre bevares. filbaserede batchsystemer Den første type data overførsel er skrivning til en fil (kildesystem), overførsel samme…

sop c#, postgres and npgsql. Validation and binded INSERT.

Code sample showing validation of user input and a rudimentary connection på a postgres database. The Nuget pgsql library (npgsql) must a) be added to the C# environment and referenced in the code, with a using-statement. using System; using Npgsql; class Sample{ static void Main(string[] args){ // Connect to PostgreSQL database // local database with default setup (port 5432) NpgsqlConnection dbconn = new NpgsqlConnection(“Server=127.0.0.1; User Id = postgres; ” + ” Password = mycode; Database = postgres; Port = 5432″); At this point the connection object is just instantiate. If…

sop using github

The acces to github is through the github website and locally on your machine, through a commandline and local git commands. Once these are configurede, you are ready to go. Without revealing my deatiled insight I can tell that GIT is a distributed version control system that allows multible repositories to be synchronized. Most version control system have a central repository and merging repositories is an elaborate task. GIT as such have some of the same conflict resolution issues, but handling these issues is much more common place as GIT…

Om SQL environments. Environments, Catalogs, Clusters, Schemas.

DA Den grundlæggende notation for en samling af tabeller, view, index der implementerer referentiel intergritet, triggere og funtioner, procedurer og pakker pÃ¥ relationelle databaser er schemaer eller på dansk, skemaer. Et katalog, er et antal skemaer, samt et information_schema eller et system_skema som indeholder skemainformation. I en relationel database er alle skemainformationer i sig selv data som er forankret i et systemskema. Opslag pÃ¥ systemets tilstand og definitionen pÃ¥ de enkelte database defininitioner er i sig selv data i systemskemaet. NÃ¥r en tabels struktur skal undersøges laves et opslag pÃ¥…

Data Manipulation Language (DML)

Data Manipulation Language (DML) [Fotache 2013]. EN: A relational database has a special language to perform SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) and extended SQL (grouping functions, stored procedures, triggers). This special language is called data manipulation language (DML). DA: Forespørgselssprog mod databasen – SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). DML udføres af SQL-fortolkeren og kan indgå i en transaktion. Når en transaktion startes kan alle ændringer på databasen enten committes som en enhed eller rulles tilbage og efterlade databasen i en uændret tilstand.

Data Definition Language (DDL)

Data Definition Language (DDL) [Fotache 2013] EN: In a relational database the creation and modification of schemaelements is don through a interpreted data definition language(). DDL statements commit, that is, DDL statements cannot be part of a transaction. Then starting a transaction every SQL statement following will be in its own state until the transaction is committed or rolled back. A DLL statement would break the transaction by committing the current state and statement. DA: Definitionssprog. Oprettelse af tabeller, view, fremmednøgler, indeks. I en relationel database findes der et specielt…